Tro


Bryn menighet vil være en inkluderende og raus menighet, og ønsker å lage tiltak og arrangement som passer for alle generasjoner.

Menigheten tar gjerne imot innspill på hva som kan gjøres bedre.