Hva er kristen tro?


Kristen tro erfares og praktiseres på mange måter, ved ulike fellesskap og trosuttrykk. Det er viktig å understreke at kristen tro og praksis handler om å vandre sammen i fellesskap med andre mennesker i felles søken og undring over livets store spørsmål, som hvem er vi? Hvem er Gud? Og hva er vår oppgave her på jorden? I kirkens fellesskap møter man andre mennesker som bærer hele sine liv i tvil og tro, frem for Gud og for hverandre.

Å leve som kristen er å utforske hvordan troen kan leve og vokse gjennom hele livet. Kirken forankrer troen i dåpen, hvor det skapes noe nytt i relasjonen mellom den enkelte og Jesus, og mellom den enkelte og kirken.

Sentralt i den kristne tro er troen på at mennesket er skapt i Guds bilde, dette er grunnlaget i det kristne menneskeverd.

Menneskeverdet blir i kristendommen forstått ut fra at vi alle er skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til, men i det at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Hver enkelt av oss kan se på seg selv som et uttrykk for Guds gode skapervilje. Med et slikt perspektiv er det ingen grunn til å rangere menneskers verdi.

Allerede tidlig i kirkens historie ble de kristne hånet for sitt syn på mennesket. En romersk forfatter skrev sarkastisk at «hos de kristne, som hos jødene, anser man selv det nyfødte barnet for å være en velsignelse fra Gud.»

Tilbake