Prostiprest (vikar)

John Jacques Washington Delourme

92420838

Send epost

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Send epost

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

40442195

Send epost

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Send epost

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Send epost

Kantor

Anne Opedal

+4798267815

Send epost

Organist

Aejin Park

90614712

Send epost

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Send epost

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send epost

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send epost