Kateket

Mathilde Dolsvåg

98267818

Send epost

Ungdomsarbeider

Ane Bendikte Haughom

95774564

Send epost

Diakon

Ragnhild Narvestad Hungnes

40442196

Send epost

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

40442195

Send epost

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Send epost

Kantor

Anne Opedal

+4798267815

Send epost

Organist

Aejin Park

90614712

Send epost

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

41353635

Send epost

Kirkeforvalter Bryn, Jar

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

98267808

Send epost

Kapellan

Eike Ziller-Off

98886532

Send epost