Gudstjeneste med avskjed av kapellan Eike Ziller-Off


Avskjed med kapellan Eike Ziller-Off

Gudstjeneste 25.September kl 11. i Bryn kirke.

 

Eike slutter som kapellan etter 11,5 år i Bryn og starter i ny jobb som sokneprest i Hole 1.oktober.

Menigheten markerer dette i en avskjedsgudstjeneste i kirken førstkommende søndag kl 11.00

Voksenkoret Koriander og Bryn barnekor er med og synger i gudstjenesten.

Etterpå vil det serveres kirkekaffe på menighetetshuset! Alle er hjertelig velkomne!

 

Liturger i gudstjenesten er: Stein Bjarne Westnes og Eike Ziller-Off

Kantor: Aejin Park

Medvirkende musiker og dirigent for koriander: Olav Jakobsen

 

Tilbake