Sorggruppe


Har du mistet en som stod deg nær? Vi arrangerer sorggrupper sammen med de andre menighetene i Bærum.

Sorggrupper

-et sted å samtale

om sorg og savn.

      Et tilbud fra menighetene i Bærum prosti

 

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

 

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

 

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette.

 

Nye sorggrupper starter i januar. Disse går på dagtid på torsdager. Kveldsgruppene starter opp i november hvert år. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:

Anne Storrusten, Diakon i Østerås

Tlf. 400 36 493 E-post: as729@kirken.no

 

Anne Søgnen Jensen, Diakon i Bryn menighet

Tlf. 41500951 E-post: aj293@kirken.no   

 

Ellen Kristin Haave, Diakon i Høvik menighet

Tlf. 400 36 132 E-post: eh857@kirken.no

Tilbake