Å feire gudstjeneste sammen - å være sammen om fest!


Gudstjeneste
          - der Gud og mennesker møtes
          - der mennesker møtes.
          - der mennesker blir sett og hørt.


Å feire Gudstjeneste sammen er å være sammen i fest og glede, den dagen skal man hvile og ha fellesskap. Etter gudstjenesten er alle som regel hjertelig invitert til kirkekaffe bakerst i kirken!

Da kirken ble bygget i 1861 var den hovedkirken i vestre Bærum. Helt til begynnelsen av 90 tallet var det hovedkirken i vestre Bærum. Det er mange som har opplevd Bryn kirke i de store merkedagene i livet og det synes! Den er i dag vakkert utsmykket av Emmanuel Vigeland. Og hvis man er ekstra oppmerksom er det mange små ting å oppdage i glassmaleriene og skulpturene i interiøret.

Velkommen (nesten) hver søndag kl 11.00

Et utvalg av prekener holdt i Bryn kirke finner du her

Tilbake