Vaffelonsdag


Kom innom en gang mellom 11-13 og få en nystekt vaffel!  Helt livssynsåpent :) Det serveres også kaffe og te. 

Ingen vaffelservering når skolen har ferie: 22.februar, 05. april og 17. mai. 

 

 

 

Ønsker du å støtte dette tiltaket?

VIPPS ønsket beløp til 664781. Pengene vil gå utelukkende til vaffelserveringen.

 

Vil du være frivillig?

Da ønsker vi å få deg inn i teamet vårt!

Med ønske om en god uke!

Diakoniutvalget og staben i Bryn menighet

Tilbake