Påmelding til nyhetsmail for barnearrangement!


Vil du få nyhetsmail fra Bryn kirke? 

For å melde deg på nyhetsmailen, følg denne lenken: https://bryn-menighet.no/Om-oss/P%C3%A5meldinger/P%C3%A5meldingsskjema?oid=9435c3c6-0662-43db-88fd-8257aeb22af3&fid=9c698ce5-5802-4ad4-a8cc-445cb1cb2377 

Vi har lyst til å opprette en nyhetsmail med 2-4 utsendinger hvert år, til barnet har fylt 14. Menigheten ønsker å kunne nå riktige folk med riktig informasjon! Det vil når som helst være mulig å melde seg av.

I nyhetsmailen vil det være nyheter som forhåpentligvis er til interesse for foreldre til barn som bor i området rundt Bryn kirke. Det kan være om informasjon om arrangementer som babysang, barnekor, Tweens, myldremiddag/lunsj, karneval og gudstjenester. Bryn kirke ønsker å bidra til et trygt og inkluderende oppvekstmiljø i nærområdet og skape gode møteplasser for barn og familier. ALLE er velkommen på det som arrangeres av Bryn menighet. PS: Det er ingen krav om medlemskap i kirken for å delta på arrangementer.  

Dersom du har spørsmål rundt dette – ta kontakt mer post.bryn@kirken.no

Tilbake