Kirken i koronatider - vi stenger ikke helt ned.


DET BLIR ÅPEN KIRKE MELLOM 12:00 OG 14:00 DE TO NESTE SØNDAGENE.
Frem til 1. desember avlyser Den norske kirke i Bærum gudstjenester, aktiviteter for voksne og trosopplæringstiltak.
Men dette betyr ikke at kirken stenger helt ned. Istedet for gudstjenester utvider vi praksisen med å holde kirken åpen. I tillegg til slik vi alltid har åpent på torsdager mellom 19:00 og 21:00, blir det blir åpen kirke i Bryn fra kl. 12:00 til 14:00 de to neste søndagene.

Vi vil fortsette å legge ut informasjon, andakter, hilsener og forskjellig stoff her på våre nettsider og på Facebook.
 
Åpne kirker er en mulighet for alle som ønsker det i disse tider.
Vi ønsker velkommen til kirkerommet! Det står der med sin varme, sitt språk, som et hellig sted midt i bygda.
Alltid åpent på torsdagen mellom kl. 19:00 og 21:00.
De to nærmeste søndagene mellom kl. 12:00 og 14:00.
De to søndagene vil det være en prest tilstede i kirken. Det vil være mulig å avtale en personlig samtale. Det går også an for den enkelte å få nattverden hvis man spør om det.

Vi håper dere vil gjøre dere nytte av dette.

Det er ting å ta hensyn til innen smittevern, her følger litt info om vår praksis:
Åpne kirker regnes ikke som arrangement. Derfor kan det arrangeres når:
• Det er maks 10 personer i kirken ad gangen.
• Det registreres navn og telefonnummer på alle besøkende og
navnelister lagres sikkert i 14 dager.
• Munnbind brukes alltid. Se punkt om munnbind.
• Det er håndsprit tilgjengelig og alle som kommer inn i kirken bruker
dette.

Konfirmasjon, barne- og ungdomsaktiviteter:
Vi ønsker fortsatt velkommen til barne- og ungdomsaktiviteter.
Men det er begrensninger på dette også. Vi har følgende regler som skal etterleves:
Bærum kommune ønsker å skjerme aktiviteter for barn og unge og tillater derfor organiserte fritidsaktiviteter for denne gruppen. Organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
• Barnehager og barneskoler: Bærum kommune anbefaler at virksomheten organiseres slik at deltakerne kan holde 2 meter avstand til personer som ikke er i samme skole- eller barnehagekohort.
• Ungdom og videregående skoler, samt barneskoler og barnehager med rødt tiltaksnivå: Barn i skole eller barnehage hvor det er innført rødt tiltaksnivå kan ikke delta i organisert fritidsaktivitet med andre utenfor sin skole- eller barnehagekohort.
• Ved vakthold eller på annen måte påses at deltakere holder tilstrekkelig avstand.
• Foresatte skal ikke oppholde seg i lokalene. Henting og levering må skje utendørs, i trå med skolenes og barnehagenes retningslinjer.


Gravferder
Gravferder er unntatt fra forbudet å gjennomføre innendørs arrangement.
• Maks 50 deltakere
• Deltakere må kunne holde 2 meter avstand til andre husstander
• Vakthold må påse at besøkere holder tilstrekkelig avstand
• Munnbind skal alltid brukes. Det gjelder besøkere og ansatte. Se punkt
om munnbind.

Dåp og vielser
Avtalte dåpsseremonier og vielser kan gjennomføres, med inntil 10 til stede. Nye seremonier bookes ikke i denne perioden. (Frem til 1. des. 2020)

Utleie:
Kun til minnesamvær. Allerede avtalt utleie til annet enn minnesamvær kan gjennomføres, i tråd med gjeldende regler.
• Ved minnesamvær kan det være inntil 20 personer til stede.
• Ved allerede avtalt utleie, utenom minnesamvær, kan maks. 10 personer være til stede. Ingen nye avtaler bookes.
• Leietaker skal sette seg inn i reglene for smittevern og tilrettelegge arrangementet slik at reglene kan følges.

Munnbind
Når du oppholder deg innendørs på offentlige steder skal du bruke munnbind. Dette innebærer at:
• Besøkende i kirker skal bruke munnbind
• Prester og andre ansatte skal bruke munnbind.
• Ansatte i barne- og ungdomsarbeidet trenger ikke å bruke munnbind. De følger samme regler som ansatte i skoler og barnehager. Må holde 2 meter avstand til deltakere.

Tilbake