Bryn menighet > Gudstjeneste > Prekener holdt i Bryn kirke

Prekener

Preken i Bryn kirke 23. sept. 2018

18. Søndag etter trefoldighet Mat 8, 5-13

 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.»  Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»  Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.  For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.»  Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.  Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket.  Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»  Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Matt 8,5-13

Les mer...

Et lite apropo(s) - Det var også kvinner som fulgte Jesus...GAssbygningen Bærums verk 12.August 2018


 

Les mer...

Preken Allehelgenssøndag i Bryn kirke

Les mer...

Preken holdt i Bryn Kirke 1. pinsedag 2017

På samme måte som Gud blåste liv i Adam i skapelsens morgen blåser han sitt åndelige liv inn i sin kirke og hvert menneske som søker ham. Å tro er å åpne for det gode. Å tro er å søke de gode valgene i livet. Grundtvig skal ha sagt at mennesket er et eksperiment av støv og Ånd. 

En preken av Sokneprest Stein Bjarne Westnes

Les mer...

Preken i Bryn kirke Kristi Himmelfartsdag

JESUS SITTER PÅ TRONEN

Han som har sonet verdens synd og gir håp og fremtid, har fått fullmakt til å holde dom over levende og døde.

Les mer...

Preken Palmesøndag 2017

Preken i Bryn kirke palmesøndag

Av sokneprest Stein Bjarne Westnes.

Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

 

Les mer...

Preken 2. søndag i Fasten

Preken holdt i Bryn kirke 2 søndag i Fasten.

12. Mars

Stien Bjarne Westnes

Les mer...

1. juledagspreken i Bryn kirke

Preken holdt første juledag i Bryn kirke.
Teksten var fra Johannes prologen. Joh. 1,1-20
Stein Bjarne Westnes

Les mer...

Preken – 17.søndag I treenighetstiden. Bryn kirke, klokken 11, Høymesse med nattverd

Prekentekst Markus 5,35-43

35 Det kom folk fra synagogeforstanderens hus til ham og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36 Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37 Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38 Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39 gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40 De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41 Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42 Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43 Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.

Les mer...

Preken Bryn Kirke Langfredag 2016

Det vi har hørt i dag er fortellingen om det utilsiktede svik, mennesker som forrådte ham i søvne. Soldater som under kommando måtte lyde ordre fra noen som stod høyrer på strå og ikke skjønte hva de gjorde, det trodde de forsvarte landet, makten, Gud og Romerriket. De visste ikke at de drepte Gud. Kanskje de til om med ropte at Gud er størst.

Les mer...

Preken Bryn og Lommedalen kirker 2. søndag i advent


Herrens nådige innbydelse 
55Kom, alle tørste, kom til vannet!
          Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!
          Kom, kjøp korn uten penger,
          vin og melk uten betaling!
          
   
  2 Hvorfor bruke penger
          på det som ikke er brød,
          og arbeid på det som ikke metter?
          Hør nå på meg,
          så skal dere få spise det som godt er,
          og fryde dere over fete retter.
          
   
  3 Vend øret hit og kom til meg,
          hør, så skal dere leve!
          Jeg vil slutte en evig pakt med dere,
          min godhet mot David står fast.
          
   
  4 Se, til vitne for folkene satte jeg ham,
          til fyrste og hersker over folkene.
          
   
  5 Se, et folkeslag du ikke kjenner,
          skal du kalle på,
          et folkeslag som ikke kjenner deg,
          skal løpe mot deg
          for Herren din Guds skyld,
          Israels Hellige, som gjør deg herlig.
 
Søk Herren mens han er å finne 
     6 Søk Herren mens han er å finne,
          kall på ham når han er nær!
          

Les mer...

Preken " de forfulgtes søndag"

 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. 

Les mer...